سرم را روی شانه هایت بگذار....تا همه بدانند همه چیز زیر سر من است......

شنبه 27 خرداد 1391برچسب:, |