جنگل حافظه عجیبی دارد...از گهواره ی چوبی من هنوز آواز مادرم آویخته...

شنبه 27 خرداد 1391برچسب:, |